Opracowanie dokumentacji w 4 częściach: Część I – wykonanie 3 dokumentacji projektowo-kosztorysowych Część II – wykonanie ekspertyzy technicznej stanu stropu w lokalu przy ul. Nieborowskiej 15 Część III – wykonanie 2 inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych Część IV – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany c.o., doposażenia w c.w.u. budynku przy ul. Joteyki 4, i wymianę instalacji gazowej w budynku przy ul. Węgierskiej 1A.

Opracowanie dokumentacji w 4 częściach:

Część I – wykonanie 3 dokumentacji projektowo-kosztorysowych

Część II – wykonanie  ekspertyzy technicznej stanu stropu w lokalu przy

  1. Nieborowskiej 15

Część III – wykonanie 2 inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych

Część IV – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany c.o., doposażenia w c.w.u. budynku przy ul. Joteyki 4, i wymianę instalacji gazowej w budynku przy ul. Węgierskiej 1A.