„Opracowanie dokumentacji w 5 częściach: Część I – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Grójeckiej 107 Część II – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Majewskiego 34 Część III – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Pawińskiego 24 Część IV – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Szczęśliwicka 6 Część V – odtworzeniowej architektoniczno-budowlanej dla budynku mieszkalnego przy ul. Urbanistów 4.

 

Opracowanie dokumentacji w 5 częściach:

Część I – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Grójeckiej 107

Część II – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Majewskiego 34

Część III – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Pawińskiego 24

Część IV – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Szczęśliwicka 6

Część V – odtworzeniowej architektoniczno-budowlanej dla budynku mieszkalnego przy ul. Urbanistów 4.

Przetarg pt.: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy indywidualnego węzła cieplnego wraz z technologią i automatyką węzła, instalacją elektryczną, instalacją sanitarną, adaptacją pomieszczenia na węzeł, robotami budowlanymi, wykonaniem przyłącza, instalacji centralnego ogrzewania do miejskiej sieci ciepłowniczej, wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania dla budynków mieszkalnych na terenie dzielnicy Ochota m.st Warszawy.”