Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I – 2 lokale o powierzchni 56,75 m2 część II – 2 lokale o powierzchni 91,53 m2 część III – 2 lokale o powierzchni 68,36 m2 część IV – 1 lokal o powierzchni 60,60 m2

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

część I – 2 lokale o powierzchni  56,75 m2

część II – 2 lokale o powierzchni  91,53 m2

część III – 2 lokale o powierzchni 68,36 m2

część IV – 1 lokal o powierzchni 60,60 m2

Wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, robót instalacji elektrycznych, robót wewnętrznych instalacji sanitarnych, obiektach małej architektury oraz terenach zewnętrznych, ciągi piesze powierzone w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w częściach: – część I – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych i terenach zewnętrznych – część II – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w pawilonach usługowych, lokalach użytkowych i garażach

 

Wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, robót instalacji elektrycznych, robót wewnętrznych instalacji sanitarnych, obiektach małej architektury oraz terenach zewnętrznych, ciągi piesze powierzone w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w częściach:

– część I – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych i terenach zewnętrznych

– część II – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w pawilonach usługowych, lokalach użytkowych i garażach

„Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony Targowisk: – część I – „Banacha” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95 i „Zastępcze” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Majewskiego 5 – część II – „Mołdawska” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5/7 – część III – „Zieleniak” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 97.”

„Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony Targowisk:

– część I – „Banacha” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95

                 i „Zastępcze” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Majewskiego 5

– część II – „Mołdawska” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5/7

– część III – „Zieleniak” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 97.”