Wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, robót instalacji elektrycznych, robót wewnętrznych instalacji sanitarnych, obiektach małej architektury oraz terenach zewnętrznych, ciągi piesze powierzone w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w częściach: – część I – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych i terenach zewnętrznych – część II – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w pawilonach usługowych, lokalach użytkowych i garażach

 

Wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, robót instalacji elektrycznych, robót wewnętrznych instalacji sanitarnych, obiektach małej architektury oraz terenach zewnętrznych, ciągi piesze powierzone w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w częściach:

– część I – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych i terenach zewnętrznych

– część II – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w pawilonach usługowych, lokalach użytkowych i garażach

„Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony Targowisk: – część I – „Banacha” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95 i „Zastępcze” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Majewskiego 5 – część II – „Mołdawska” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5/7 – część III – „Zieleniak” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 97.”

„Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony Targowisk:

– część I – „Banacha” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95

                 i „Zastępcze” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Majewskiego 5

– część II – „Mołdawska” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5/7

– część III – „Zieleniak” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 97.”

Wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, robót instalacji elektrycznych, robót wewnętrznych instalacji sanitarnych, obiektach małej architektury oraz terenach zewnętrznych, ciągi piesze powierzone w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w częściach: – część I – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych i terenach zewnętrznych – część II – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w pawilonach usługowych, lokalach użytkowych i garażach

 

Wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, robót instalacji elektrycznych, robót wewnętrznych instalacji sanitarnych, obiektach małej architektury oraz terenach zewnętrznych, ciągi piesze powierzone w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w częściach:

– część I – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych i terenach zewnętrznych

– część II – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w pawilonach usługowych, lokalach użytkowych i garażach