Opracowanie dokumentacji w 4 częściach: Część I – wykonanie 3 dokumentacji projektowo-kosztorysowych Część II – wykonanie ekspertyzy technicznej stanu stropu w lokalu przy ul. Nieborowskiej 15 Część III – wykonanie 2 inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych Część IV – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany c.o., doposażenia w c.w.u. budynku przy ul. Joteyki 4, i wymianę instalacji gazowej w budynku przy ul. Węgierskiej 1A.

Opracowanie dokumentacji w 4 częściach:

Część I – wykonanie 3 dokumentacji projektowo-kosztorysowych

Część II – wykonanie  ekspertyzy technicznej stanu stropu w lokalu przy

  1. Nieborowskiej 15

Część III – wykonanie 2 inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych

Część IV – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany c.o., doposażenia w c.w.u. budynku przy ul. Joteyki 4, i wymianę instalacji gazowej w budynku przy ul. Węgierskiej 1A.

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I – 2 lokale o powierzchni 70,10 m2 część II – 2 lokale o powierzchni 78,09 m2 część III – 1 lokal o powierzchni 43,60 m2 część IV – 2 lokale o powierzchni 57,11 m2

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

część I – 2 lokale o powierzchni 70,10 m2

część II – 2 lokale o powierzchni 78,09 m2

część III – 1 lokal o powierzchni 43,60 m2

część IV – 2 lokale o powierzchni 57,11 m2