Dzierżawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota zgodnie z  Zarządzeniem Nr 4400/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29.05.2013 r. prowadzi na wniosek zainteresowanych procedurę dzierżawy powierzonych terenów (działek) na okres do lat 3.

WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o dzierżawę nieruchomości