Zamówienia do 30000 euro

NR POSTĘPOWANIA TEMAT POSTĘPOWANIA TRYB POSTĘPOWANIA STATUS
DOK 3410/26/2018Dostawa i montaż wodomierzy z odczytem radiowymZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/24/2018Remont podłóg w lokalu mieszkalnym na trenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Al. Niepodległości 227/233 m 110”Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/18/2018Remont instalacji elektrycznej w obiektach: 1) Targowisko Banacha przy ul. Grójeckiej 97 – dotyczy rozdzielnicy RGNN i linii zasilających 2) Targowisko Mołdawska przy ul. Mołdawskiej – dotyczy rozdzielnicy RGNNZapytanie ofertoweUnieważnione
DOK 3410/16/2018Remont instalacji elektrycznej w obiektach: 1) Targowisko Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97 – dotyczy rozdzielnicy RGNN i linii zasilających 2) Targowisko Mołdawska przy ul. Mołdawskiej – dotyczy rozdzielnicy RGNNZapytanie ofertoweUnieważnione
DOK 3410/15/2018Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. Kaliskiej 9 w Warszawie wraz z podaniem robót niezbędnych do wykonania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowościZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/14/2018Rozbiórka obiektu budowlanego (budynku) przy ul. Bohaterów Września 21 w WarszawieZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/10/2018Dostawa 6 donic na plac „Pod Skrzydłami” przy ul. Grójeckiej 107-109 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i wykonanie ich ukwiecenia.Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/5/2018Wykonanie kontroli okresowej instalacji elektrycznych na targowiskach: "Banacha" przy ul. Grójeckiej 95 i "Mołdawska" przy ul. Mołdawskiej 5/7 w WarszawieZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/3/2018Zapytanie ofertowe pt.: Remont podłóg w 6 lokalach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.”Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/1/2018Zapytanie ofertowe pt.: Przygotowanie i realizacja kampanii reklamowej na portalach internetowych i w mediach społecznościowych, promującej Targowisko Zieleniak .Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/39/2017Bieżąca konserwacja i roboty naprawcze fontanny miejskiej „Plac Pod Skrzydłami” przy ul. Grójeckiej 107/109 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. WarszawyZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/37/2017„Odśnieżanie oraz strącanie sopli z dachów budynków zlokalizowanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”Zapytanie ofertoweUnieważnione
DOK/3410/36/2017Zapytanie ofertowe pt.: Odśnieżanie oraz strącanie sopli z dachów budynków zlokalizowanych w Dzielnicy Ochota m.st. WarszawyZapytanie ofertoweUnieważnione
DOK/3410/34/2017„Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z Targowiska Mołdawska”Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/33/2017Opróżnianie lokali mieszkalnych, użytkowych, strychów i piwnic z zalegających rzeczy. Wywóz nielegalnie składowanych elektrośmieci, odpadów poremontowych z altanek śmietnikowych oraz nielegalnych wysypisk śmieci wg wskazań Zamawiającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. WarszawyZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/32/2017Wynajem i dostawa praso-kontenera o pojemności 16 m3 lub 18 m3 na teren Targowiska Banacha zlokalizowanego w dzielnicy Ochota m.st. WarszawyZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/29/2017Odśnieżanie oraz strącanie sopli z dachów budynków zlokalizowanych w Dzielnicy Ochota m.st. WarszawyZapytanie ofertoweUnieważnione
DOK/3410/28/2017Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie.Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/26/2017Konserwacja dźwigów osobowych na Targowisku ZieleniakZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK/3410/25/2017Dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja lokali mieszkalnych, użytkowych, strychów, piwnic i altan śmietnikowych na terenie Dzielnicy Ochota w 2018 roku.Zapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/23/2017Dostawa i montaż wodomierzy z odczytem radiowymZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/22/2017Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej rozbudowy Targowiska Zastępczego przy ul. Majewskiego 5 w WarszawieZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
DOK 3410/20/2017Dostawa i wymiana stolarki drzwiowej w budynkach komunalnych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. WarszawyZapytanie ofertoweUnieważnione
DOK 3410/18/2017Dostawa i wymiana stolarki drzwiowej w budynkach komunalnych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. WarszawyZapytanie ofertoweUnieważnione
DOK 3410/16/2017Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, dotyczącej remontu lokalu użytkowego przy ulicy Przemyskiej 18 na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biuroweZapytanie ofertoweRozstrzygnięte
Poprzednie »