Numer postępowania: DOK/3411/1/2016
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 3 częściach
Tryb postępowania: Przetarg nieogranicznony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 19-02-2016 10:30
Termin otwarcia ofert: 19-02-2016 11:00

Załączniki

4682328SIWZ--DOK-3411-1-2016