Numer postępowania: DOK/3401/5/2016
Przedmiot postępowania: Remont i modernizacja instalacji wodociągowej w budynku przy Tarczyńskiej 11 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieogranicznony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 17-03-2016 10:30
Termin otwarcia ofert: 17-03-2016 11:00

Załączniki

3Projekt-parkingu-rys.-1-i-2 1458227717Za--czniki-do-SIWZ 1458294093SIWZ ---doposazenie-Tarczynska-11