Numer postępowania: DOK/3411/3/2016
Przedmiot postępowania: Modernizacja wnętrza Hali Targowiska Zieleniak
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 10-03-2016 09:00
Termin otwarcia ofert: 10-03-2016 09:30

Załączniki

4Za--cznik-nr-1,-3-8-do-SIWZ na-wykonania-i-odbioru-rob-t cznik-Nr-10--Przedmiar-rob-t 56402175Projekt-techniczny-2 56402161Projekt-techniczny-1 1456402121Projekt-cz.1 1456402138Projekt-cz.2