Numer postępowania: DOK/3411/4/2016
Przedmiot postępowania: Doposażenie parkingu podziemnego Targowiska Zieleniak w system do pobierania opłat za parkowanie
Tryb postępowania: Przetarg nieogranicznony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 25-03-2016 09:00
Termin otwarcia ofert: 25-03-2016 09:30

Załączniki

1458294093SIWZ 3Projekt-parkingu-rys.-1-i-2 1458227717Za--czniki-do-SIWZ