Numer postępowania: DOK/3411/7/2016
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów w 4 zadaniach na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieogranicznony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 20-04-2016 10:30
Termin otwarcia ofert: 20-04-2016 11:00

Załączniki

DOK-3411-7-2016-pustostany-2