Numer postępowania: DOK/3411/9/2016
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieogranicznony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 04-05-2016 09:00
Termin otwarcia ofert: 04-05-2016 09:30

Załączniki

ik-nr-9-do-SIWZ---Przedmiary 0727247SIWZ-+-Za-aczniki-1-8