Numer postępowania: DOK/3411/5/2016
Przedmiot postępowania: Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic budynku mieszkalnego przy Bohaterów Września 19
Tryb postępowania: Przetarg nieogranicznony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 06-05-2016 10:30
Termin otwarcia ofert: 06-05-2016 11:00

Załączniki

326Za--cznik-Nr-10---zdjecia 1461331295SIWZ