Numer postępowania: DOK/3411/10/201
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów w 9 częściach na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieogranicznony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 30-05-2016 12:00
Termin otwarcia ofert: 30-05-2016 12:30

Załączniki

1463654469SIWZ-+-zal.-1-8 (1) Nr-9-10-do-SIWZ---przedmiary (1) Nr-9-11-19--przedmiary-rob-t (1)