Numer postępowania: DOK/3410/22/2016
Przedmiot postępowania: Przygotowanie i realizacja kampanii reklamowej na portalach internetowych i w mediach społecznościowych, promującej Halę Targową Zieleniak wraz z targowiskiem przy ul. Grójeckiej w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert:

Załączniki

rtowe---kampania-internetowa

Wynik zapytania ofertowego pt.: Przygotowanie i realizacja kampanii raklamowowej na portalach internetowych

Warszawa, dnia 31.05.2016 r.

Protokół
z przeprowadzenia postępowania, w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), w postaci zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia pod nazwą:

Przygotowanie i realizacja kampanii reklamowej na portalach internetowych i w mediach społecznościowych, promującej Halę Targową Zieleniak wraz z targowiskiem przy ul. Grójeckiej w Warszawie

W dniu 18.05.2016 r. treść zapytania ofertowego, dotyczącego przedmiotowego zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej ZGN Ochota.

Do dnia 23.05.2016 r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:

– oferta nr 1 złożona przez firmę MPG Media Sp. z o.o., ul. Cypryjska 2G, 02-761 Warszawa, wartość oferty brutto – 17 500,00 zł;
– oferta nr 2 złożona przez firmę Tomorrow Sp. z o.o., ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa, wartość oferty brutto – 42 066,00 zł;
– oferta nr 3 złożona przez firmę Mastermind Media Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, wartość oferty brutto – 13 530,00 zł;
– oferta nr 4 złożona przez firmę ALL4AFFILIATE Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa, wartość oferty brutto – 148 959,00 zł.

Po przeanalizowaniu treści ofert, Zamawiający wezwał trzech wykonawców, którzy złożyli najtańsze oferty, tj. firmę MPG Media Sp. z o.o., Tomorrow Sp. z o.o., Mastermind Media Sp. z o.o., do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. Z trzech firm tylko firma MPG Media Sp. z o.o. przesłała wymagane wyjaśnienia, m.in. dotyczące nazw portali, na których będzie realizowana kampania reklamowa.
Wobec powyższego, Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę – ofertę firmy MPG Media Sp. z o.o., ul. Cypryjska 2G, 02-761 Warszawa, wartość oferty brutto – 17 500,00 zł;