Numer postępowania: DOK/3411/13/2016
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 5 częściach
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 15-07-2016 10:30
Termin otwarcia ofert: 15-07-2016 11:00

Załączniki

1467379178SIWZ

Wynik postępowania

Informacja o uniewaznieniu czesci postepowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty