Numer postępowania: DOK/3411/12/2016
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej na modernizację lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy dla potrzeb organizacji „Miejsce Aktywizacji Lokalnej.”
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 21-07-2016 10:30
Termin otwarcia ofert: 21-07-2016 11:00

Załączniki

SIWZ DOK-3411-12-2016 ogłoszenie o zamówieniu

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania