Uchwała Nr 1799/2016 Zarządu Dzielnicy Ochota w sprawie określenia warunków profilowanego konkursu ofert na najem lokali usługowych TZI/pZał Nr 1 Wykaz lokali usługowychh TZI-p przeznaczonych do konkursu Zał. Nr 2 Regulamin Konkursu ofert na najem lokali usługowych TZI-p Zał. Nr 3 Zakres i tryb pracy komisji konkursowej na najem lokali usługowych TZI-p Zał. Nr 4 Ogłoszenie o konkursach ofert na najem lokali usługowych TZI-p Załaczniki do oferty na najem lokali usługowych Druk oferty na najem lokalu usługowego TZIp usytuowanego w hali targowej połozonej na terenie Targowiska Zieleniak - Zał. Nr 1 do regulaminu konkursu ofert Uchwała 1799-2016 Zarządu Dzielnicy Ochota w sprawie określenia warunków profilowanego konkursu ofert Wzór umowy najmu lokalu usługowego