Numer postępowania: DOK 3410/30/2016
Przedmiot postępowania: Opróżnianie lokali mieszkalnych, użytkowych, strychów i piwnic z zalegających rzeczy. Wywóz nielegalnie składowanych elektrośmieci, odpadów poremontowych z altanek śmietnikowych oraz nielegalnych wysypisk śmieci wg wskazań Zamawiającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 28-07-2016 12:00
Termin otwarcia ofert: 28-07-2016 12:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

protokół postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania