Numer postępowania: DOK/3411/14/2016
Przedmiot postępowania: Remont chodnika, nawierzchni przed garażami oraz drogi dojazdowej do garaży na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy Część I – Remont chodnika Część II – Remont nawierzchni przed garażami oraz drogi dojazdowej do garaży
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 08-08-2016 09:00
Termin otwarcia ofert: 08-08-2016 09:30

Załączniki

SIWZ + załaczniki 1-7 Załącznik Nr 8-9 do SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty