Numer postępowania: DOK /3411/15/2016
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej na modernizację lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy dla potrzeb organizacji „Miejsce Aktywizacji Lokalnej"
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 02-08-2016 10:30
Termin otwarcia ofert: 02-08-2016 11:00

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ +załączniki 1-9

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty