Numer postępowania: DOK/3411/16/2016
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów w 2 częściach na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 10-08-2016 10:30
Termin otwarcia ofert: 10-08-2016 11:00

Załączniki

Ogłoszenie SIWZ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty