Numer postępowania: DOK/3410/31/2016
Przedmiot postępowania: Opróżnianie lokali mieszkalnych, użytkowych, strychów i piwnic z zalegających rzeczy. Wywóz nielegalnie składowanych elektrośmieci, odpadów poremontowych z altanek śmietnikowych oraz nielegalnych wysypisk śmieci wg wskazań Zamawiającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 11-08-2016 12:00
Termin otwarcia ofert: 11-08-2016 12:00

Załączniki

zapytanie ofertowe Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia

Wynik postępowania

protokół - gabaryty