Numer postępowania: DOK 3411/17/2016
Przedmiot postępowania: Remont chodników oraz nawierzchni przed altanką śmietnikową na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy Część I – Remont chodnika przed budynkiem Siewierska 3 oraz nawierzchni przed altanką śmietnikową pomiędzy budynkami przy ul. Bohdanowicza 2 i 4 Część II – Remont chodnika przed budynkiem Racławicka 152
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 14-09-2016 09:00
Termin otwarcia ofert: 14-09-2016 09:30

Załączniki

SIWZ + załaczniki 1-7 Załaczniki nr 9 -przedmiary Ogłoszenie o zamówieniu.docx ZAŁACZNIKI Nr 8 do SIWZ Wyjaśnienie treści SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty