Numer postępowania: DOK/3410/35/2016
Przedmiot postępowania: Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV w lokalach mieszkalnych stanowiących 100 % własność Miasta Stołecznego Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 15-09-2016 16:00
Termin otwarcia ofert: 15-09-2016 16:00

Załączniki

DOK-3410-35-2016 - Okna mieszkalne

Wynik postępowania

protokol - wymiana stolarki okiennej Unieważnienie postępowania