Numer postępowania: DOK 3410/36/2016
Przedmiot postępowania: Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Racławickiej 152 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 15-09-2016 16:00
Termin otwarcia ofert:

Załączniki

Zapytanie ofertowe - oświetlenie Racławicka Zalaczniki nr 2-4 do zapytania ofertowego

Wynik postępowania

protokol - oswietlenie Raclawicka 152