Numer postępowania: DOK 3410/40/2016
Przedmiot postępowania: Remont cząstkowy chodników przy ul. Grójeckiej w Warszawie; część 1- remont chodnika przed budynkiem Grójecka 108 od strony ulicy, część 2 - remont chodnika pomiędzy budynkiem Grójecka 118 oraz Grójecka 116
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 14-10-2016 09:00
Termin otwarcia ofert: 14-10-2016 09:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół postępowania - Remont cząstkowy chodników przy ul. Grójeckiej w Warszawie