Numer postępowania: DOK 3411/18/2016
Przedmiot postępowania: I etap modernizacji i przebudowy lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, dla potrzeb organizacji „Miejsce Aktywności Lokalnej”, w pawilonie usługowym przy ul. Grójeckiej 109
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 26-10-2016 10:30
Termin otwarcia ofert: 26-10-2016 11:00

Załączniki

SIWZ +Załącznik Nr 1-6 Załącznik Nr 7 - STWiORB Załącznik NR 8-Przedmiary GRÓJECKA 109 PROJEKT PDF Ogłoszenie o zamówieniu Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2)