Pilotażowy Program Nabywania i Dzierżawy Działek przez Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem m.st. Warszawy

W załączeniu przedstawiamy Państwu Zarządzenie (wraz z załącznikami) nr 5682/2014 z dnia 10.03.2014 r. Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie ” Pilotażowego Programu Nabywania i Dzierżawy działek przez Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem m. st. WarszawyZarządzenie 5682-2014 z dnia 10.03.2014 r. Załącznik do Zarządzenia 5682-2014 z dnia 10.03.2014 r. Załącznik II do Zarządzenia 5682-2014 z dnia 10.03.2014 r.