Numer postępowania: DOK/3411/20/2016
Przedmiot postępowania: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w lokalach mieszkalnych stanowiących 100% własność Miasta Stołecznego Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 09-11-2016 10:30
Termin otwarcia ofert: 09-11-2016 11:00

Załączniki

SIWZ + zalaczniki Ogłoszenie o zamówieniu Odpowiedź na pytania Zmiana treści SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w lokalach mieszkalnych  stanowiących  100% własność Miasta Stołecznego Warszawy.

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty