Numer postępowania: DOK/3410/42/2016
Przedmiot postępowania: Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej w lokalach mieszkalnych stanowiących 100% własność Miasta Stołecznego Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 04-11-2016 00:00
Termin otwarcia ofert: 04-11-2016 00:00

Załączniki

DOK-3410-42-2016- wymiana drzwi 2016 Protokół - drzwi 2016