Numer postępowania: DOK/3411/21/2016
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 46,00 m2 Część II - 1 lokal o powierzchni 38,00 m2 Część III - 2 lokale o powierzchni 64,00 m2 Część IV - 2 lokale o powierzchni 41,00 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 17-11-2016 10:30
Termin otwarcia ofert: 17-11-2016 11:00

Załączniki

SIWZ+zalaczniki Ogłoszenie o zamówieniu

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty