Numer postępowania: DOK 3410/44/2016
Przedmiot postępowania: Odśnieżanie oraz strącanie sopli z dachów budynków zlokalizowanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 14-11-2016 10:00
Termin otwarcia ofert: 14-11-2016 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe - odśnieżanie oraz strącanie sopli Odpowiedź na pytanie

Wynik postępowania

Protokół postępowania