Numer postępowania: DOK 3410/43/2016
Przedmiot postępowania: Opróżnianie lokali mieszkalnych, użytkowych, strychów i piwnic z zalegających rzeczy. Wywóz nielegalnie składowanych elektrośmieci, odpadów poremontowych z altanek śmietnikowych oraz nielegalnych wysypisk śmieci wg wskazań Zamawiającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 18-11-2016 15:00
Termin otwarcia ofert: 18-11-2016 15:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe - DOK 3410-43-2016

Wynik postępowania

protokół postępowania DOK 3410-43-2016