Numer postępowania: DOK/3411/22/2016
Przedmiot postępowania: Pielęgnacja drzewostanu na terenach osiedlowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 24-11-2016 10:30
Termin otwarcia ofert: 24-11-2016 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

Pielęgnacja drzewostanu na terenach osiedlowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty