Numer postępowania: DOK 3410/47/2016
Przedmiot postępowania: Dostawa i montaż kompletu urządzeń do nagłośnienia Targowiska Zieleniak
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 25-11-2016 16:00
Termin otwarcia ofert: 25-11-2016 16:05

Załączniki

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół postępowania - DOK 3411-47-2016