Numer postępowania: DOK 3410/46/2016
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 28-11-2016 14:00
Termin otwarcia ofert: 28-11-2016 14:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

protokół - Utrzymanie porzadku i czystości wewnątrz budynków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota