Numer postępowania: DOK/3411/23/2016
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni oraz na terenach niezabudowanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 30-11-2016 10:30
Termin otwarcia ofert: 30-11-2016 11:00

Załączniki

SIWZ ogloszenie strona Odpowiedź na pytania Informacja z otwarcia ofert

Utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni oraz na terenach niezabudowanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty