Numer postępowania: DOK 3411/25/2016
Przedmiot postępowania: Świadczenie bieżących czynności administracyjnych w budynkach przy ul. Batorego 14 i 20 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 14-12-2016 10:00
Termin otwarcia ofert: 14-12-2016 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + załączniki 1-6 Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty