Numer postępowania: DOK 3410/52/2016
Przedmiot postępowania: Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z Targowiska Mołdawska
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 09-12-2016 16:00
Termin otwarcia ofert: 09-12-2016 16:05

Załączniki

Zapytanie ofertowe - Wywóz nieczystości Wzór umowy - wywóz nieczystości ciekłych - DOK-3410-52-2016

Wynik postępowania

Protokół postępowania - wywóz nieczystości ciekłych