Numer postępowania: DOK/3411/26/2016
Przedmiot postępowania: Ochrona targowisk w 3 częściach.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 15-12-2016 10:30
Termin otwarcia ofert: 15-12-2016 11:00

Załączniki

ogłoszenie SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ochrona targowisk:

– część I – „Banacha” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95

                 i „Zastępcze” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Majewskiego 5

– część II – „Mołdawska” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5/7

– część III – „Zieleniak” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 97.”

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty