Numer postępowania: DOK/3410/59/2016
Przedmiot postępowania: Konserwacja oraz usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie targowiska „Banacha”, targowiska „Zastępczego”, targowiska „Zieleniak” i targowiska „Mołdawska” na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2017 roku.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 20-12-2016 00:00
Termin otwarcia ofert: 20-12-2016 00:00

Załączniki

Załacznik nr 2 - zakres obowiązków wodkan zapytanie - konserwacja wodkan na targowiskach 2017 zapytanie - konserwacja wodkan na targowiskach 2017

Konserwacja oraz usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie targowiska „Banacha”, targowiska „Zastępczego”, targowiska „Zieleniak” i targowiska „Mołdawska” na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2017 roku.

Wynik postępowania

protokół - konserwacja wodkan