Numer postępowania: DOK/3410/58/2016
Przedmiot postępowania: Wypożyczenie urządzenia transmisji alarmów na teren Targowiska Zieleniak zlokalizowanego w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 16-12-2016 00:00
Termin otwarcia ofert: 16-12-2016 00:00

Załączniki

Zalacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Zapytanie - wynajem urzadzenia transmisji alarmow Zapytanie - wynajem urzadzenia transmisji alarmow

„Wypożyczenie urządzenia transmisji alarmów na teren Targowiska Zieleniak zlokalizowanego w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wynik postępowania

Protokół -wynajem urzadzenia transmisji alarmow