Numer postępowania: DOK/3410/60/2016
Przedmiot postępowania: Konserwacja oraz usuwanie awarii instalacji elektrycznej, urządzeń energetycznych na terenie targowiska „Banacha”, targowiska „Zastępczego”, targowiska „Zieleniak” i targowiska „Mołdawska na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2017 roku.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 20-12-2016 00:00
Termin otwarcia ofert: 20-12-2016 00:00

Załączniki

Załącznik nr 2 - zakres obowiązków konserw.instal.elekt zapytanie - konserwacja elektr. targowisk 2017 zapytanie - konserwacja elektr. targowisk 2017

Konserwacja oraz usuwanie awarii instalacji elektrycznej, urządzeń energetycznych na terenie targowiska „Banacha”, targowiska „Zastępczego”, targowiska „Zieleniak” i targowiska „Mołdawska na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2017 roku.

Wynik postępowania

protokół - konserwacje elektr