Numer postępowania: DOK 3411/27/2016
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy: część I – Targowisko Banacha, część II – Targowisko Mołdawska, część III – Targowisko Zieleniak
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 23-12-2016 10:00
Termin otwarcia ofert: 23-12-2016 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + załączniki Zmiana ogłoszenia Sprostowanie Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty