Numer postępowania: DOK/3410/61/2016
Przedmiot postępowania: „Konserwacja ogólnobudowlana, na terenie targowiska „Banacha”, targowiska „Zastępczego”, targowiska „Zieleniak” i targowiska „Mołdawska na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2017 roku.”
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 23-12-2016 12:00
Termin otwarcia ofert: 23-12-2016 12:00

Załączniki

Załącznik nr 2 - zakres obowiązków konserw.ogolnobud zapytanie - konserwacja ogolnobud targowisk 2017 zapytanie - konserwacja ogolnobud targowisk 2017

„Konserwacja ogólnobudowlana, na terenie targowiska „Banacha”, targowiska „Zastępczego”, targowiska „Zieleniak” i targowiska „Mołdawska na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2017 roku.”

Wynik postępowania

protokół - konserwacja ogolnobud targowisk 2017