Numer postępowania: DOK 3410/66/2016
Przedmiot postępowania: Konserwacja dźwigów osobowych na Targowisku Zieleniak
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 29-12-2016 16:00
Termin otwarcia ofert: 29-12-2016 16:05

Załączniki

zapytanie ofertowe - konserwacja dźwigów

Wynik postępowania

protokół - konserwacja dźwigów osobowych