Numer postępowania: DOK/3410/69/2016
Przedmiot postępowania: : Konserwacja instalacji teletechnicznej Targowiska Zieleniak w 2017 roku na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 29-12-2016 15:00
Termin otwarcia ofert: 29-12-2016 15:00

Załączniki

Zalacznik Nr 2 do zapytania ofertowego zapytanie -konserwacja teletechniczna zapytanie -konserwacja teletechniczna

Konserwacja instalacji teletechnicznej Targowiska Zieleniak w 2017 roku na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wynik postępowania

protokół - konserwacja teletechniczna targowisko 2017