Numer postępowania: DOK/3410/70/2016
Przedmiot postępowania: Wypożyczenie urządzenia transmisji alarmów na teren Targowiska Zieleniak zlokalizowanego w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.”
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 29-12-2016 12:00
Termin otwarcia ofert: 29-12-2016 12:00

Załączniki

Zalacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Zapytanie - wynajem urzadzenia transmisji alarmow Zapytanie - wynajem urzadzenia transmisji alarmow

Wypożyczenie urządzenia transmisji alarmów na teren Targowiska Zieleniak zlokalizowanego w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.”

Wynik postępowania

Protokół -