Numer postępowania: DOK 3411/2/2017
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 77,81 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 64,54 m2 Część III - 2 lokale o powierzchni 47,69 m2 Część IV - 2 lokale o powierzchni 71,58 m2 Część V - 2 lokale o powierzchni 57,63 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 27-01-2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 27-01-2017 10:30

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1- 7 Załączniki Nr 8 przedmiary Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty